Notificare cu privire la protecţia datelor personale

1. Informații generale

a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, MEDFACTORY EUROPE SRL , cu sediul în Timișoara, Str. Cloșca Nr. 22, cam. 2, având Cod Unic de Înregistrare 38552185, telefon 0766452554, e-mail office@starclinic.ro, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactați.

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea pacienților
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul fisei de pacient cu ocazia acordarii serviciilor stomatologicei și, în cursul viitoarelor acte medicale, în scopul acordării serviciilor medicale această prelucrare se bazează pe art. 6 paragraful teza 1 litera c) și d) GDPR.
b) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea acorda servicii medicale stomatologice și pentru a procesa datele pacientului: numele și prenumele pacientului, CNP, adresa, diagnosticul medical, datele reprezentantului legal/ tutore/ curator, numărul de telefon, vârsta. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale, însă în cazul în care nu ne furnizați aceste date personale, nu vă putem acorda serviciile medicale. Datele dvs. personale vor fi stocate conform obligației legale, în scopul de a avea acces la doarul medical al pacientului în cazul unor tratamente ulterioare, precum și de a le prezenta autorităților publice, la cererea acestora. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. b) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR);
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată.